NL | FR | EN

Indien u uw sympathie wenst te betuigen met bloemen of een geschenk, zullen wij het op prijs stellen dat u deze attentie vervangt door een schenking aan het Michaël Van Waeyenbergefonds, dat ons nauw aan het hart ligt. Het fonds werd opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting en ijvert ervoor om leukemiepatiënten meer kans op genezing te geven.

U kan storten op het nummer BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met de vermelding: Michael Van Waeyenbergefonds “181/0650/00082”

Een fiscaal attest wordt afgeleverd vanaf 40 €