NL | FR | EN

Michael Van Waeyenberge fonds

Michaël Van Waeyenberge, retoricastudent Latijn-Wiskunde aan de Abdijschool van Zevenkerken is vredig ontslapen op 16 februari 2001, twee maanden voor zijn achttiende verjaardag, na een harde strijd van bijna twee jaar tegen leukemie.  

Het netwerk van vrienden, door zijn uitstraling geïnspireerd, zet Michaëls initiatief verder door het oprichten van het Michaël Van Waeyenberge Fonds om eenieder, die door het noodlot van leukemie getroffen wordt, meer kans op genezing te geven. 

Dit fonds heeft zich verder tot doel gesteld het fysisch en het psychisch welzijn van patiënten met kwaadaardige bloedziekten in België te bevorderen. Ondanks de grote vooruitgang, die de laatste jaren werd geboekt bij de behandeling van leukemie- en lymfoompatiënten, moeten wij in vele gevallen nog steeds onze machteloosheid erkennen. Het fonds wil daarom bijdragen aan de wetenschappelijke ontwikkeling van betere en efficiëntere therapieën onder andere wat betreft stamceltransplantatie, de immunotherapie en de bestrijding van de verwikkelingen na chemotherapie. Door bij te dragen aan de opbouw van de navelstreng bloedbank wil het fonds mede verzekeren, dat iedereen, zonder onderscheid, toegang krijgt tot deze nieuwe bron van stamcellen en een grotere kans op genezing. 

Maar het fonds wil ook bijdragen aan de leniging van psychische en sociale noden van jonge patiënten met bloedziekten. De meestal erg intensieve therapieën vergen immers heel wat psychische moed en volharding, terwijl de sociale druk op de omgeving erg groot kan worden. 

Tenslotte wil het fonds ook de nodige initiatieven nemen naar het beleid en de overheid, omdat nieuwe therapieën sneller voor iedereen ter beschikking zou komen, opdat nieuwe medicaties sneller terugbetaalbaar zouden gemaakt worden en opdat de financiële lasten voor de patiënt en zijn familie meer draaglijk zouden zijn. 

Professor Dr. Marc Boogaerts